Att ställa Norges och Sveriges dödstal mot varandra är en ”helt felaktig jämförelse”, säger Anders Tegnell i SVT:s Morgonstudion.– Är det nedstängningarna som är annorlunda eller är det förutsättningarna?, frågar sig statsepidemiologen.Folkhälsomyndigheten går också återigen emot grannlandet på en annan punkt: Spanienresenärerna.