Men han vill inte utvärdera coronastrategin utifrån bara en variabel.