Färjepriserna är en fråga som länge engagerat gotlänningarna. Särskilt en av dem. Ted Ljungqvist har kämpat för lägre priser i snart 30 år.