Teaterchefen gick inte med på styrelsens krav på att jobba heltid i Luleå och därav fick han gå.