Efter ett styrelsemöte meddelar Norrbottensteaterns styrelse nu i samförstånd med teaterchef Alexander Öberg att samarbetet mellan de båda upphör.