Andreas smittades hemma. "Jag får leva med hjärnskadan"