Stockholm lär vara en av världens mest tatuerade städer, men trots det kan man få nej till jobb om man är tatuerad. Det är synd. Det har ju ingenting med ens kompetens eller arbetsvilja att göra, skriver läsaren Natalia Sarrasqueta.