Under två vintrar har en speciell skoterled testats i Örnsköldsvik. Den leder från en befintlig led genom bebyggelse till en mack i Gullänget och nu blir leden permanent.