Bärgningen av den tankbil som körde av vägen och välte i närheten av Fämtfallet, norr om Ambjörby, har varit komplicerad. Tankbilen riskerade att falla ner i en ravin, vilket hade lett till ett dieselutsläpp som så småningom hamnat i Klarälven.