Saeideh Solimani är tandläkare och klinikchef på Folktandvården i Rinkeby. Hon har tidigare jobbat i Täby och kan se stora skillnader mellan barns tandhälsa.