I Åtvidaberg arbetar två stycken tandläkare, men inte heltid och de behövs på andra kliniker också. Precis som på många andra håll i Sverige är det brist på tandläkare.