Talman Andreas Norlén föreslår Magdalena Andersson (S) som statsminister. Det blir nu upp till riksdagen att avgöra S-öedarens öde, trots att regeringspartierna och Vänsterpartiet ännu inte nått en överenskommelse i regeringsfrågan.