Krav på att bära heltäckande burka införs i offentliga miljöer i Afghanistan.