Den misstänkt anlagda branden intill järnvägen i Hässleholm har orsakat stora skador på ledningar och all tågtrafik är stoppad i båda riktningarna.