Det är förseningar i tågtrafiken till och från Gävle C efter en olycka i norra utkanten av staden.