Från den 12 till 16 oktober ställs all tågtrafik mellan Varberg och Falkenberg in mellan tiderna 09:00 till 15:00. Det planerade stoppet beror på att Trafikverket ska genomföra ett underhållsarbete på sträckan.