Ett höghastighetståg har kolliderat med ett arbetsfordon i mellersta Portugal.