Tågtrafiken i Stockholm är nu åter i gång sedan omfattande signalfel vid Årstaberg och Ulriksdal har åtgärdats, enligt Trafikverket. - Tågtrafiken rullar som den ska nu med kraftiga förseningar på upp till två timmar.(TT)