Trumptal från 2004 viralt – använder mur som metafor för att aldrig ge upp.