Hemlig skiljedom som DN tagit del av slår fast stor skuld hos Trafikförvaltningens och SL:s ledning