Tonvis med kläder som skänks till välgörenhet går inte att sälja vidare, utan blir avfall. Men istället för att eldas upp återvinns en del av dem till nya material. På en av världens första sorteringsanläggningar för textilier hanteras varje dag 36 ton kläder som ingen vill ha.