Sylvia Sparrock från Järpen jobbar som arbetsledare på Samiskt språkcentrum i Östersund. Hon har varit delaktig i försoningsarbetet med Svenska kyrkan, till exempel när vitboken togs fram och fanns även på plats i domkyrkan under onsdagen.