Sylvia Sparrock från Järpen jobbar som arbetsledare på Samiskt språkcentrum i Östersund. Hon har varit med under en stor del av försoningsarbetet med Svenska kyrkan, till exempel när vitboken togs fram.