Sydsvenska rallyt kommer att köras som planerat trots Trafikverkets tidigare besked om att säga nej till vissa av delsträckorna på allmän väg. Nu kommer rallyt istället köras på privata och kommunala vägar.