Under torsdagsmorgonen hade Sydsvenska industri- och handelskammaren bjudit in Brexit-experten Lars Karlsson som tillhandahåller tulltjänster för olika företag. Han är lite oroad över att svenska företagare tar för lätt på hur Brexit kan påverka deras verksamhet.