Kurvorna dyker brant nedåt • Därför klarade sig landet relativt bra • Lärdomar för Europa.