Swedbanks valberedning är klar med förslag till ny styrelse för den skandaldrabbade banken och kallar till extrastämma.