Ministern: ”Ville klargöra hur viktig den här frågan är för regeringen”.