Regeringen har ännu inte bestämt hur man ska agera efter Erdogans uttalande efter koranbränningen om att Sverige inte kan vänta sig turkiskt stöd för sitt Natomedelmskap. – Det finns uppenbart en irritation, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M) i Aktuellt.