EU gav på torsdagskvällen besked om att Ukraina och Moldavien får kandidatstatus för EU-medlemskap. Men processen fram till att de blir fullvärdiga medlemmar väntas dröja.