Flera av de unga elsparkförarna bryter mot trafikregler, enligt polisen i Växjö. Vissa korsar ett övergångsställe utan att först stanna och i vissa fall framförs fordonet med två passagerare vilket ökar risken för en olycka.