SVT:s marknät ligger nere på flera orter.Felsökning pågår, enligt Teracom.