Från och med den 15 januari är det förbjudet för bensin- och dieselbilar som inte uppfyller utsläppsklass fem att köra på Hornsgatan. Syftet är att luften i området ska förbättras ytterligare. SVT tog hjälp av Transportstyrelsens hemsida och kolla ett 40-tal bilar.