Under hösten har flera döva personer reagerat på att inga presskonferenser från regeringskansliet och departement angående coronapandemin har teckenspråkstolkats. Endast pressträffarna från Folkhälsomyndigheten har teckenspråkstolkats. Nu svarar avdelningschefen för SVT språk och tillgänglighet, Anna Zettersten, på frågan varför det har varit så och hur det blir framöver.