Emma Björk, överläkare på Örnsköldsviks sjukhus, var en av företrädarna för #metoo-kampanjen inom sjukvården i länet i fjol. Hon tycker att det policydokument som landstingsledningen nu upprättat på området är bra. – Men en anonym medarbetarenkät som egentligen inte är anonym är inget bra mätinstrument, säger hon.