Sju kommuner har i dag vindkraft i Örebro län – fem står helt utan. Frågan blir en alltmer het potatis för kommunerna att hantera. Här förklarar SVT:s reporter hur utvecklingen ser ut i länet och varför frågan sätter press på kommunerna.