Bolaget Företagsuniversitetet fakturerade hundratusentals kronor för språkhjälp till ministern. Trots interna varningar fortsatte inköpen men i höstas sa tjänstemännen stopp. Nu har de sista fakturorna kapats – med 70 procent.