Ett av Sveriges största hyrläkarföretag har drabbats av en mycket omfattande läcka. En databas med uppgifter om tusentals läkare och sjuksköterskor har skickats till både Datainspektionen och SVT, och kommer enligt avsändaren också att läggas ut på nätet. Bolaget uppger för SVT att man utsatts för stöld och utpressning, och ser det inträffade som ”mycket allvarligt”.