Luleås förre kommunalråd Niklas Nordström och hela kommunstyrelsen kände till, eller borde ha känt till den så kallade Mikael Lekfalkaffären. Sedan maj 2019 har hans budgetavvikelser redovisats i månadsrapporterna.