Från lokala gårdar spinner Lillemor garn av fårull – men hon är inte ensam om att vilja ha svensk ull.