Under 2000-talet har hälften av alla Sveriges kommunala lekplatser försvunnit. I Höganäs byggs det däremot nya.