Sverige har höga klimatambitioner i EU. Men om besluten riskerar att drabba svenskt näringsliv backar vi.