Vi vill nyansera den bild som målas upp i ett debatt­inlägg angående risken för damm­haveri till följd av extrem nederbörd. Det skriver företrädare för Energi­företagen.