Sverigedemokraterna i Uppsala är frågande till de samarbeten som har börjat diskuterats över blockgränserna men enligt gruppledaren Simon Alm är det inget som oroar dem. – I Uppsala ser vi fram emot att vara vågmästare.