Revisorerna hoppade av och fick ersättas av nya från riksplanet och nu har domen kommit. Sverigedemokraterna i Västernorrland får underkänt.