Nästan 60 000 svenska lantbrukare delar på nära 10 miljarder kronor varje år i jordbruksstöd från EU. Nu vill Sverige minska stödet – och på sikt fasa ut direktstöden. Samtidigt står bidragen för mer än hälften av jordbrukarnas inkomster och vissa menar att de är helt avgörande. – Sveriges höga krav på livsmedelsproduktion ger konkurrensnackdelar, säger Vadsbo mjölks vd Johan Ocklind.