Bolivia har vänt sig till EU om hjälp sedan 1,7 miljoner hektar ödelagts.