Miljardinvesteringar drivs på av extrema gödselpriser.