Särskilt gäller det munskydd, som är obligatoriskt eller starkt rekommenderat i resten av EU.