Ingår i EU:s ramavtal – men oklart när läkemedlet molnupiravir kan levereras.